Όροι λειτουργίας και χρήσης του Forum

Κλειδωμένο
admin
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 7
Εγγραφή: Τετ 27 Δεκ 2017, 22:11

Πέμ 28 Δεκ 2017, 13:31

Δικαίωμα εγγραφής και πρόσβασης στο Forum έχουν μόνο τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χαλκιδικής.

Οι χρήστες του forum οφείλουν:

1. Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.

2. Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα.

3. Να παραμένουν εντός του θέματος του forum, των ενοτήτων και των θεμάτων.

4. Nα διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του forum και δεν θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.

5. Να μην δημοσιεύουν το ίδιο θέμα πολλές φορές και να μην διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping].

6. Να μην χρησιμοποιούν ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα ή "Greeklish" (γραφή ελληνικών με λατινικούς χαρακτήρες) γιατί είναι δύσκολα στην ανάγνωση. Χρησιμοποιείστε έντονα (bold) ή μεγαλύτερα γράμματα όταν θέλετε να τονίσετε κάτι.

7. Να μην αναρτούν υλικό που παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού κράτους.

8. Να αναγράφουν την πηγή όταν αντιγράφουν κείμενα ή αποσπάσματα από αλλού.

9. Να μην προβαίνουν σε προσωπικές επιθέσεις, δυσφήμιση και μηνύματα που έχουν μόνο τους στόχο την δημιουργία ερίδων. Οι προσωπικές διαφωνίες θα πρέπει να επιλύονται με προσωπικά μηνύματα και όχι δημόσια.

Οι κανόνες λειτουργίας είναι περιληπτικοί και δεν μπορούν να προβλέψουν κάθε κατάσταση. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της ομάδας διαχείρισης να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση, σε αρμονία με το πνεύμα των κανόνων και τις αρχές της συναδελφικότητας.

Η παράβαση των παρόντων όρων επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από το forum, κατά την κρίση των συντονιστών.
Κλειδωμένο